Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Stari Grad

Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
Step d.d. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
01.12.2016
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2016