Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Ilijaš

Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
TESTINGELEKTRO d.o.o.
Datum potpisivanja ugovora: 
01.12.2016
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2016