VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO

Adresa: 
Jaroslava Černija 8
Telefon: 
+387(0)33 237-655
Fax: 
E-mail: 
Vrsta organizacije: 
Kantonalno javno komunalno preduzeće
Lokacija: