TRŽNICE-PIJACE

Adresa: 
Mula Mustafe Bašeskije 4-a
Telefon: 
+387(0)33 205-353
Vrsta organizacije: 
Kantonalno javno komunalno preduzeće
Lokacija: