SARAJEVOGAS D.O.O. SARAJEVO

Adresa: 
Muhameda efendije Pandže 4
Telefon: 
+387(0)33 445-120
Fax: 
E-mail: 
Vrsta organizacije: 
Kantonalno javno komunalno preduzeće

Komentari

Interesuje me da li se stanje potrosnje gasa i uplate racuna mogu vidjeti on line, i gdje mogu da se registrijem za isti?

Poštovani,

Postoji li mogućnost preuzimanja računa putem Email adrese, on line plaćanje itd.

Samo pregled potrošnje i račun