PARK D.O.O. SARAJEVO

Adresa: 
Patriotske lige 58
Telefon: 
+387(0)33 214-164
Vrsta organizacije: 
Kantonalno javno komunalno preduzeće
Lokacija: