ODLUKA o odgađanju postupka javne nabavke - elektromaterijal sa uslugom skladištenja za potrebe održavanja sistema javne rasvjete Kantona Sarajevo