ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača po osnovu Javnog poziva za dodjelu prava korištenja stubova javne rasvjete na području Kantona Sarajevo za postavljanje reklamnih panoa