Odluka na osnovu provedenog Javnog poziva za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, sa razdjela Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo