Vlada KS: Subvencije troškova komunalnih usluga uplaćivat će se direktno komunalnim preduzećima

Vlada Kantona Sarajevo danas je  usvojila Odluku o utvrđivanju novčanog dodatka na ime plaćanja  troškova komunalnih usluga.

Zakonom o socijalnoj zaštiti propisano je da domaćinstva koja su ostvarila pravo na stalnu novčanu pomoć imaju pravo na novčani dodatak na ime plaćanja komunalnih usluga.

Ranijom Odlukom je propisano da je visina tog komunalnog dodatka 50 KM mjesečno te da će se ta sredstva isplaćivati korisnicima uz stalnu novčanu pomoć.

Analizom trošenja navedenog dodatka došlo se do podataka da u najvećem broju slučajeva taj novac korisnici nisu koristili za predviđenu namjenu, nego da su korisnici ovog prava povećavali svoja dugovanja na ime plaćanja komunalnih usluga.

Da bi se izbjegla ovakva situacija, danas usvojenom Odlukom je propisano da će se korisnicima stalne novčane pomoći novčana sredstva na ime plaćanja komunalnih uluga u zavisnosti od visine računa, predviđenih 50 KM direktno uplaćivati preduzećima “Rad”  i  “Vodovod i kanalizacija” za usluge prikupljanja, odvožnje i deponovanja otpada i usluge snabdijevanja pitkom vodom, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, na što su ova sredstva bila i namijenjena.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS će sa ovim komunalnim preduzećima zaključiti sporazume u kojima će se definisati načini plaćanja ovih usluga.

Napominjemo da je subvencioniranje troškova grijanja uređeno posebnom Uredbom o subvencioniranju ovih troškova socijalno  ugroženog stanovništva.  Ova subvencija se isplaćuje u toku pet mjeseci grijne sezone, iznosi 90 KM  mjesečno po domaćinstu, a namijenjena je za plaćanje troškova struje, gasa, čvrstog goriva i centralnog grijanja, u zavisnosti koji energent ova domaćinstva koriste za grijanje.