Okončane popravke oštećenja i kvarova na 174 dječija i sportska igrališta na području KS

Sa današnjim danom Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo je preko Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Park” realizovale popravke oštećenja i kvarova na 174 dječija i sportska igrališta na području Kantona Sarajevo.

Također su postavljene 223 info-table na ova, ali i na sva druga igrališta na kojima su nedostajale ili su bile oštećene.

Pored ovoga, završena je i potpuna rekonstrukcija dječijeg igrališta u ulici Grbavička na broju 91, kao i onoga smještenog u Rekreaciono-zabavnom centru “Pionirska dolina”.

Na ovim igralištima je potpuno rekonstruirana podloga, izvršeno hortikulturno uređenje, te zamjena mobilijara i rekvizita.

Za ove radove na pomenutim igralištima utrošeno je oko 60.000 KM.

Svi radovi izvedeni su u skladu sa propisanim standardima nedavno usvojene Uredbe o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo.

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture je za ove namjene u ovoj budžetskoj godini osiguralo 300.000 KM, a isti iznos je planiran u prijedlogu budžeta KS za narednu godinu.