Ministar Hadžiahmetović: U ponedjeljak potpisivanje ugovora za implementaciju novih 600.000 EUR-a, u okviru projekta energijske efikasnosti

Vlada Kantona Sarajevo dala je danas saglasnost na potpisivanje Ugovora o grantu u vrijednosti od 600.000 EUR-a, između Kantona Sarajevo - Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Evropske banke za obnovu i razvoj, namijenjenih za tehničku pomoć u svrhu nastavka realizacije Projekta "Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo".


Tehnička pomoć podrazumijeva osiguranje kvaliteta detaljnih energetskih audita i reviziju projektne dokumentacije za odabrane javne objekte, koji će biti obuhvaćeni ovim projektom, sa Liste javnih objekata usvojenih zaključcima Vlade KS od 23. januara i od 14. jula 2020. godine.


Ona podrazumijeva i podršku u implementaciji Projekta, odnosno pripremu tendera, ugovaranje, praćenje realizacije ugovora i okolišnih dokumenata, izradu izvještaja prema EBRD-u, te nadzor nad izvođenjem radova.


Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović najavio je da će Ugovor o grantu biti potpisan u ponedjeljak naredne sedmice.


"Projekt 'Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo' realizuje se od jula 2019. godine.  Finansira se iz kreditnih sredstava EBRD-a, u iznosu od osam miliona EUR-a,  kao i  iz investionog granta Evropske unije od dva miliona EUR-a. Tih 10 miliona EUR-a  direktno će se  utrošiti u energijsku efikasnost 40 objekata javnih  ustanova u Kantonu Sarajevo. Osim tih sredstava, dobili smo od EBRD-a još ukupno 1.130.000 EUR-a za tehničku pomoć, od kojih će 600.000 EUR-a biti uskoro implementirano, nakon što u ponedjeljak potpišemo ugovor", pojasnio je ministar Hadžiahmetović.