Ministar Hadžiahmetović sa predstavnicima NATO štaba i EUFOR-a dogovorio uređenje prostora oko baze Butmir

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Enver Hadžiahmetović sastao se sa brigadirom Ferencom Kissom, načelnikom NATO štaba Sarajevo i brigadirom Wolframom Fösslom, glavnim pravni savjetnik komandanta EUFOR-a.

Na sastanku su razmatrana pitanja iz oblasti uređenja prostora oko baze Butmir sa stanovišta zaštite okoliša, sprečavanja stvaranja divljih deponija i nelegalnog iskopa građevinskog materijala, kao i o drugim okolišnim pitanjima koja su interesantna za obje strane.

Ministar Hadžiahmetović je upoznao predstavnike EUFOR-a i NATO štaba Sarajevo sa dosadašnjim, ali i svim planiranim aktivnostima koje treba okončati u narednih mjesec dana. 

S druge strane, predstavnici EUFOR-a i NATO štaba Sarajevo su upoznali ministra Hadžiahmetovića o dosadašnjim aktivnostima poduzetim s njihove strane.

Poseban akcenat u razgovorima je dat na potrebu medijskog istupa o ovoj temi, za što su EUFOR i NATO štab Sarajevo već pripremili određene sadržaje. 

Dogovoreno je da se dosadašnja uspješna saradnja nastavi, naročito u segmentu zaštite okoliša, za što su obje strane iskazale posebnu zainteresovanost.