Intenzivirana dinamika na realizaciji projekta "Energijska efikasnost u javnim zgradama Kantona Sarajevo", počinje revizija projektne dokumentacije

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović i Dejan Tadić, u ime Konzorcija "I.D.E.A" d.o.o. Sarajevo & "EMNA" d.o.o. Sarajevo potpisali su danas Ugovor o vršenju konsultantskih usluga "Osiguranje kvaliteta na izvedenim DEA - detaljnim energijskim auditima i revizija projektne dokumentacije".

Radi se o nastavku aktivnosti na višemilionskom projektu "Energijska efikasnost u javnim zgradama Kantona Sarajevo" kojim će biti obuhvaćeno 40 javnih objekata u Kantonu Sarajevo - vrtići, osnovne i srednje škole, fakulteti, studentski domovi i zdravstvene ustanove.

Za ovaj projekt su jučer ministar Hadžiahmetović i direktorica Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Manuela Naessl potpisali Ugovor o grantu za tehničku pomoć vrijedan 1,2 miliona konvertibilnih maraka.

Već danas uslijedilo je i potpisivanje pomenutog govora o osiguranju kvaliteta i vršenju revizije projektne dokumentacije, što je još jedan korak ka što skorijoj implementaciji projekta.

"Ubrzanom dinamikom krećemo u realizaciju projekta 'Energijska efikasnost u javnim zgradama KS' jer nam je cilj da već na jesen ove godine počne utopljavanje objekata. Da bismo uspjeli u tome, neophodna je revizija projektne dokumentacije na što nas obavezuje i Zakon o prostornom uređenju KS", izjavio je ministar Hadžiahmetović.

Istakao je i kako je vrijednost ovog ugovora 140.000 KM, kao i da Konzorcij "I.D.E.A" d.o.o. Sarajevo & "EMNA" d.o.o. Sarajevo ima 120 kalendarskih dana da ispune ugovorne obaveze.

Ukoliko se projekt bude odvijao prema predviđenoj dinamici, njegova realizacija počet će u oktobru ove godine, a bit će izabrane domaće firme za izvođače radova.

Nove fasade, stolariju, rasvjetu i poboljšani sistem grijanja dobit će 40 javnih objekata u Kantonu Sarajevo, ponovljeno je nakon današnjeg potpisivanja.