Ponovni javni poziv za dodjelu prava korištenja stubova javne rasvjete na području Kantona Sarajevo za postavljanje reklaminih panoa