Pojedinačni akti Ministarstva

Pravni izvor Vrsta akata
Ugovori o djelu-novembar 2019. Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Rješenja -prekovremeni rad-oktobar 2019. Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 31.10.2019._Elvis Vreto Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 30.10.2019._Elvedin Okerić Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje 30.10.2019._Zvonko Marić Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 30.10.2019._Neira Dizdarević Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 30.10.2019._Mirza Čelik Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 30.10.2019._Elvis Vreto Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 25.10.2019._Elvis Vreto Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 25.10.2019._Mirza Čelik Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 23.10.2019._Neira Dizdarević Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 23.10.2019._Elvis Vreto Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 23.10.2019.-Neira Dizdarević Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje 22.10.2019._Zvonko Marić Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odluka za isplatu novčane naknade za prijevoz-novembar 2019. Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje 17.10.2019._Bilsena Šahman Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje 14.10.2019._Aljoša Čampara Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje 14.10.2019._Mirza Čelik Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 14.10.2019._Zvonko Marić Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje 14.10.2019._Elvis Vreto Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi