Pojedinačni akti Ministarstva

Pravni izvor Vrsta akata
Odgovor na zastupničku inicijativu 21.01.2020._Segmedina Srna Bajramović Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 14.01.2020.-1_Elvis Vreto Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 14.01.2020.-1_Neira Dizdarević Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 14.01.2020.-_Neira Dizdarević Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 14.01.2020.-Elvis Vreto Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje 13.01.2020._Zvonko Marić Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupnicčko pitanje 10.01.2020._Neira Dizdarević Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje 10.01.2020._Haris Pleho Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 23.12.2019._Vibor Handžić Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje 02.12.2019._Zvonko Marić Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje 18.12.2019._Bibija Kerla Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor za zastupničko pitanje 28.11.2019._Zvonko Marić Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odluka za isplatu novčane naknade za prijevoz-januar 2020. godine Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima-januar 2020. godine Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje 27.12.2019._Bibija Kerla Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 24.12.2019._Sabahudin Delalić Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje 20.12.2019._Bibija Kerla Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje 17.12.2019._Neira Dizdarević Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje 10.12.2019._Senad Hasanović Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 10.12.2019._Elvis Vreto Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi