Propisi

Ukupno 1 - 9 od 9
Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Zakon
Zakon o komunalnim djelatnostima ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 14/16, PDF icon 43/16, PDF icon 19/17)
Zakon o komunalnoj čistoći ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 14/16, PDF icon 43/16, PDF icon 19/17)
Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 10/16)
Uredba
Tehnički uslovi za održavanje zelenih i rekreacionih površina ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 34/16)
Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 22/16)
Uredba o snabdijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 22/16)
Uredba o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 22/16)
Uredba o održavanju javne rasvjete ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 22/16)
Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 22/16)