Propisi

Ukupno 1 - 16 od 16
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o komunalnim djelatnostima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/16, PDF icon 43/16, PDF icon 19/17, PDF icon 10/17
Zakon o komunalnoj čistoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/16, PDF icon 43/16, PDF icon 19/17
Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Tehnički uslovi za održavanje zelenih i rekreacionih površina 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34/16
Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16
Uredba o snabdijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16
Uredba o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16
Uredba o održavanju javne rasvjete 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16
Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o uslovima za nesmetanu i sigurnu distribuciju prirodnog gasa distributivnim gasnim sistemom pritiska do 16 bar 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/17
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'5/19 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima u Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravilnik o dodjeli namjenskih sredstava-vodne naknade Interni dokument PDF icon Preuzmi
PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA SISTEMA JAVNE RASVJETE KANTONA SARAJEVO Interni dokument PDF icon pravilnik_mki.pdf
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM USLO\ IMA SISTEMA JAVNE RASVJETE KANTONA SARAJEVO Interni dokument PDF icon pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_tehnickim_uslovima_sistema_javne_rasvjete.pdf