Propisi

Ukupno 1 - 9 od 9
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o komunalnoj čistoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/16, PDF icon 43/16, PDF icon 19/17
Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Zakon o komunalnim djelatnostima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/16, PDF icon 43/16, PDF icon 19/17, PDF icon 10/17
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16
Uredba o snabdijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16
Uredba o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16
Uredba o održavanju javne rasvjete 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16
Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16
Tehnički uslovi za održavanje zelenih i rekreacionih površina 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34/16