Lista organizacija

Naziv Adresa Telefon Fax Web
PARK D.O.O. SARAJEVO Patriotske lige 58 +387(0)33 214-164 http://www.park.ba
POKOP D.O.O. SARAJEVO Mula Mustafe Bašeskije 38 +387(0)33 535-170 http://www.pokop.ba
RAD D.O.O. SARAJEVO Paromlinska 57 +387(0)33 658-038 http://www.rad.com.ba
SARAJEVOGAS D.O.O. SARAJEVO Muhameda efendije Pandže 4 +387(0)33 445-120 http://www.sarajevogas.ba
TOPLANE -SARAJEVO Semira Frašte 22 +387(0)33 450-030 http://www.toplane-sa.co.ba
TRŽNICE-PIJACE Mula Mustafe Bašeskije 4-a +387(0)33 205-353 http://www.trznice.ba
VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO Jaroslava Černija 8 +387(0)33 237-655 http://www.viksa.ba