SARAJEVOGAS D.O.O. SARAJEVO

Adresa: 
Muhameda efendije Pandže 4
Telefon: 
+387(0)33 445-120
Fax: 
E-mail: 
Vrsta organizacije: 
Kantonalno javno komunalno preduzeće