PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE LISTE REDA PRVENSTVA MLADIH ZA KUPOVINU STANA PO OSNOVU PREDINVESTIRANJA U POTICAJNU STANOGRADNJU