ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 5500-1-1-4-3-6/20 - pružanje usluge održavanja sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo podijeljen po lotovima za općine