Odluka o poništenju Javnog poziva za dodjelu prava korištenja stubova javne rasvjete na području Kantona Sarajevo, općina Novi Grad Sarajevo, Hadžići i Trnovo za postavljanje reklamnih panoa