Odluka o poništenju Javnog poziva za dodjelu prava korištenja stubova javne rasvjete na području Kantona Sarajevo za postavljanje reklamnih panoa