ODLUKA o pokretanju postupka javne nabavke radova - Izvođenje radova za izgradnju plohe za odlaganje komunalnog otpada na deponiji "Smiljevići" na površini od 5000 m2