ODLUKA o pokretanju postupka javne nabavke radova - Izvođenje radova na izgradnji cjevovoda kojim će se vršiti prihvat procjednih voda ispod centralnog odlagališta u postojeći drenažni sistem sa testiranjem tog dijela sistema obilježivačem