Obavještenje- uklanjanje bespravno postavljenih reklama sa stubova javne rasvjete