Završena hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo: Vlada KS kreće s implementacijom predloženih mjera za unapređenje stanja vodosnabdijevanja

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su na jučerašnjoj hitnoj sjednici razmatrali Izvještaj o vodosnabdijevanju Kantona Sarajevo s predloženim mjerama za rješavanje tog problema. Nakon višesatne rasprave, premijer Elmedin Konaković je predložio da se ove mjere preformuliraju u 'informaciju', s čime su se složili zastupnici i primili je k znanju.

“Dok mi ovdje sjedimo, širom Sarajeva na 978 mjesta curi voda. Imamo 75 posto gubitaka na mreži i najveći problem je neprihodovana voda, a onda i nelegalni potrošači koji manipulišu vodomjerima. To je jedina oblast u sazivu ove Vlade u kojoj se ne vide poboljšanja”, istakao je premijer Konaković.

Dodao je i da preduzeće “Vodovod i kanalizacija” (ViK) u ovom trenutku nema potrebnu opremu i mehanizaciju za otklanjanje ovolikog broja kvarova.

“Nemaju mjerač protoka, a to je osnovno sredstvo za rad. Menadžment VIK-a nikada nije tražio novac za suštinske probleme”, naglasio je premijer Konaković te poručio kako smatra da su svi problemi rješivi, jer istinski vjeruje u provođenje predloženih mjera, ali i u stručnost osoba koje su nedavno imenovane u nove upravljačke strukture ovog preduzeća, te naveo da očekuje da će pozitivni efekti biti vidljivi vrlo brzo.

Ministar komunalne privrede i infrastrukture Senad Hasanspahić naglasio je da postojeći kapaciteti pitke vode u Sarajevskom polju nisu dovoljni za 24-satno snabdijevanje bez redukcije za KS. U ovom trenutku se s izvorišta Bačevo, Sokolović- Kolonija i Stup pumpa između 2600-2700 l/s uz stalno prisutne noćne redukcije koje su u zadnje vrijeme, kako je kazao, učestalije i bez najave.

Po riječima ministra Hasanspahića, poseban problem dodatno uvjetuju i hidrološki uvjeti koji su ove godine jako nepovoljni, što je dodatno usložilo tešku situaciju s izvorištima pitke vode.

Problem predstavljaju, ističe, bespravni i nelegalni potrošači čiji broj je vrlo izražen jer je njihov udio u ukupnom gubitku vode od oko 75 posto u sistemu ViK -a izuzetno značajan.

Iako je Vlada Kantona Sarajevo na svojoj vanrednoj sjednici o vodosnabdijevanju predložila devet mjera, zastupnici su primili k znanju njih osam. Na prijedlog premijera Konakovića zbog pravno formalnih procedura dogovorili su da primjena devete mjere bude naknadno i dodatno precizirana.

Radi se o potrebi za sticanje formalno pravnih uvjeta kako bi se formiralo novo radno tijelo koje će u saradnji sa Vladom KS pratiti realizaciju svih predloženih mjera i rokove njihove implementacije.

U sastav ovog tijela Vlada je sugerisila predstavnika Skupštine, nevladinog sektora i stručnjaka za vodosnabdijevanje.

Podsjećamo da je u predloženim mjerama za unapređenje stanja vodosnabdijevanja Kantona Sarajevo Vlada zadužila sva kantonalna javna komunalna preduzeća, kantonalna javna preduzeća i Kantonalnu upravu civilne zaštite da stave na raspolaganje svu mehanizaciju, kao i ljudske resurse preduzeću ViK, kako bi se u roku od dva mjeseca poduzele sve neophodne aktivnosti u vezi s otklanjanjem kvarova na vodovodnoj mreži radi osiguranja novih količina vode.

Istaknuto je da će se radovi na otklanjanju kvarova vršiti uglavnom u noćnim satima, odnosno za vrijeme trajanja redukcija, osim onih kvarova koji iziskuju hitnu intervenciju.

Također je zadužilaMinistarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS-a da odobri prijem novih uposlenika, radnika - kopača na otklanjanju kvarova na period do 60 dana.

Dalje je Vlada naložila “ViK-u” da odmah formira 20 timova za smanjenje neprihodovane vode i otkrivanje nelegalnih potrošača, s obzirom na to da u ukupnom gubitku u mreži od 75 posto značajan broj zauzimaju upravo nelegalni potrošači.

ViK je zadužen da sačini i dostavi Vladi listu onih potrošača za koje smatra da im računi za isporučenu vodu ne odgovaraju stvarnim potrebama i potrošnji, a to su hoteli, autopraonice, tržni centri, ugostiteljski objekti i ostali.

Vlada je zadužila ovo preduzeće da pristupi nabavci i ugradnji pumpnih agregata zbog njihove starosti, a koji mogu za kratko vrijeme osigurati veći kapacitet vode do krajnjih potrošača te pritom napraviti značajnu uštedu sredstava namijenjenih za plaćanje utroška električne energije. Izvor finansiranja je Budžet u iznosu od 280.000 KM.

Ovo preduzeće je dužno i da u roku od sedam dana prilagodi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta stvarnim potrebama i novonastaloj situaciji u vezi s vodosnabdijevanjem te da odmah formira Centar za korisnike.

Obavezni su i da odmah pristupe aktivnostima u vezi s realizacijom Projekta rekonstrukcije vodovodne mreže koji finansira Evropska banka za obnovu i razvoj od 10.000.000 eura i Kantona Sarajevo od 3.200.000 KM. ViK je također zadužen da osigura dodatne količine vode, i to s: Peračkog vrela, Tilave, od preduzeća Komunalac “Hadžići” te s postrojenja Bosna II.