Nove samohodne kosilice stigle u KJKP Park

Preduzeće Park polako, ali sigurno obnavlja staru i dotrajalu opremu za rad i priprema se da nove sezonske proljetne radove na održavanju zelenila otpočne s novom mehanizacijom i alatima. Danas je u krugu ovog preduzeća izvršeno preuzimanje sedam novonabavljenih samohodnih kosilica sa samoutovarom i istovarom koje će biti raspoređene po radnim jedinicama preduzećaPark zaduženim za održavanje zelenih površina sedam općina u KS.

Po prvi put je ova vrsta opreme stigla je u ovo sarajevsko komunalno preduzeće. Nove kosilice koje su jutros predate preduzeću Park dio su opreme čija procedura nabavke je započeta u drugoj polovini prošle godine i to Sporazumom koje je Park sklopio sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture KS i Razvojnim programom Ujedinjenih nacija-UNDP.

„Radi se o najmodernijoj opremi sa kojom će se povećati efikasnost i poboljšati kvalitet rada", rekao je ministar komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Srđan Mandić.

Nove samohodne kosilice čija vrijednost je 210.000 KM pomoći će i Sektoru proizvodnje u kojem se vrši proizvodnja i uzgoj sadnog materijala, travnog busa i izgradnja novih i uređenje odnosno rekonstrukcija postojećih zelenih površina.