Ministrica Nihada Glamoč: Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture ima odlične projekte i viziju kako Kanton treba da izgleda

„Jedan od prioriteta Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, kao i Vlade KS bilo je rješavanje problema snabdijevanja vodom“, istakla je ministrica Nihada Glamoč na konferenciji za medije.  

Kako je navela, pokrenut je niz projekata za koje su potpisani sporazumi sa predstavnicima lokalnih zajednica u vrijednosti od šest miliona KM, te je većina njih već završena, a svega nekoliko će biti do kraja godine.

„Izuzetno važan projekt preduzeća „Vodovoda i kanalizacije“ koji se odnosi na rekonstrukciju i sanaciju vodovodne mreže započet je u 2017. godini, a u junu mjesecu ovo preduzeće potpisalo je ugovor sa izvođačima radova u vrijednosti od dva i po miliona KM.

Završena je rekonstrukcija u dužini od pet kilometara u ulici Dumače i Hasana Bibera, a do kraja godine bit će sanirano još dva kilometra na Lepenici. Ovo su kreditna finansijska sredstva EBRD-a“, pojasnila je ministrica.

Kao drugi bitan projekt navela je i Regionalni centar za upravljanje u Smiljevićima, odnosno deponiju „Smiljevići“.

U prethodnom periodu Vlada KS je usvojila program aktivnosti, koje su bile već započete, od javnog poziva koji je raspisan za plohu dužine pet hiljada kvadrata na kojoj se odlaže otpad i slično.

Međutim, po njenim riječima to sad nije moguće, jer preduzeće „Rad“ u čijoj je i nadležnosti deponija, zbog Zaključka Skupštine KS kojim je donesen moratorij to nije moguće realizirati.  

„Nisu imenovane upravljačke strukture i taj javni poziv nema ko da potpiše“, potcrtala je.  

Ukazala je i na važnost javne rasvjete, jer je i tu bilo problema, između ostalog, posebno zbog činjenice da je samo jedna osoba bila zadužena da se bavi tim. Uprkos problemima, Ministarstvo je donijelo Pravilnik u kojem su precizirani jasno tehnički uslovi za rekonstrukciju, izgradnju i sanaciju javne rasvjete. Ugovori će se implementirati s GIS-om do kraja godine, što će omogućiti ažuriranu bazu podataka i efikasno praćenje sanacije i rekonstrukcije javne rasvjete, a što je, kako je navedeno, ujedno i predispozicija za dalje unapređenje javne rasvjete.

Mnogo je projekata koji su pokrenuti i sa UNDP-jem po pitanju jedinstvenog i integriranog sistema sa svih sedam preduzeća što će unaprijediti njihovo poslovanje.  

„Ministarstvo je sa preduzećem 'Pokop' uredilo gradskog groblje 'Vlakovo', te proširilo parking za što je izdvojena oko 750 hiljada KM. U narednom periodu Vlada KS će usvojiti program otkupa zemljišta na lokalitetu Vlakovo za narednih pet godina, gdje će se jasno i precizno definisati način i mogućnosti izdvajanja i ulaganja za zemljište“, navela je ministrica.  

Uz sve ove izuzetne važne projekte koje su pokrenuli tokom osam mjeseca, po njenim riječima, Ministarstvo i Vlada KS imaju jasnu sliku kako bi naš grad trebao da izgleda, ali ih je u tome najviše onemogućio Zaključak Skupštine KS. 

Usložnili su se sad redovni procesi i aktivnosti, jer trenutno 36 nije u pogonu, radi se po tri smjene, a zbog nemogućnosti tehničkog prijema mnoga vozila stoje.  

Prethodna Vlada dala je saglasnost da se primi 160 uposlenika, koji više ne mogu raditi, zbog moratorija, 50 ih je trenutno pozitivno na COVID-19, 60 u izolaciji, te određeni broj ih je i zbog drugih opravdanih razloga na bolovanju.  

Znači ne radi 450 radnika, što dodatno usložnjava svakako tešku situaciju, sličan problem je i u preduzeću „ViK“, kada je riječ o angažmanu ljudi koji rade na smanjenju gubitaka. Mnoga preduzeća će prezentirati svoje aktivnosti uskoro i ukazati načine na koji su uspjeli da umanje gubitke.  

Ponovila je kako moratorij podrazumijeva zabranu imenovanja upravljačkih struktura, što je  najviše ugrozilo funkcioniranje preduzeća „Rad“ i „Pokop“, jer oni u skladu sa Statutom, ne mogu bez direktora i predsjednika Nadzornog odbora potpisati nabavke iznad 50 hiljada KM. Samim time ni nabaviti naftu za vozila, niti so za dolazeću zimu.