Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS nastavlja sufinansirati izgradnju i rekonstrukciju kanalizacione i vodovodne mreže u općinama

Sporazum o sufinansiranju projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, a koji su planirani za izgradnju i rekonstrukciju kanalizacione i vodovodne mreže potpisao je danas ministar za komunalnu privredu i infrastrukturu Srđan Mandić sa načelnicima općina Hadžići, Stari Grad i Novo Sarajevo Hamdom Ejubovićem, Ibrahimom Hadžibajrićem i Nedžadom Koldžom, te pomoćnikom načelnika Trnovo Osmanom Smječaninom.

Za Općinu Hadzići izdvojena su sredstva u iznosu do 675.000 KM, od čega je za izgradnju vodovodnog sistema Ljubovača-Lokve-Kasatići-Krupa-Hadžići planirano 150.000 KM, za izgradnju fekalne kanalizacije i rezervoara za vodu 300.000 KM, dok je za projekte "Uvođenja novih količina voda na bušotini kod KSIRC-a" i "Izgradnju srednjeg rezervoara u naselju Lokve" namijenjeno 125.000 KM i 100.000 KM.

Kako je najavljeno, za Općinu Trnovo izdvojena su sredstva u iznosu do 381.118,98 KM od čega za izgradnju kanalizacije u naselju Umoljani 201.000 KM, za sanacija lokalnih vodovoda 50.000 KM, a za projekte izgradnje rezervoara i dijela cjevovoda na Brdima i Sanaciju lokalnih vodovoda 105.118,98 KM i 25.000 KM.

Sredstva u iznosu do 600.000 KM planirana su za Općinu Stari Grad, od čega za separatnu kanalizacionu mrežu između ulica Velika berkuša i Hadži Mustafe Bostarića bit će izdojeno 500.000 KM, a za projekt rekonstrukcije kanalizacione mreže u ulici Ispod Budakovića 100.000 KM.

Za Općinu Novo Sarajevo resorno ministarstvo je izdvojilo do 300.000 KM i to za izgradnju separatne kanalizacione mreže i uslovljenog cjevovoda u ulici Fra Matije Divkovića, Mjesna zajednica Dolac.