Pojedinačni akti Ministarstva

Pravni izvor Vrsta akata
Odgovor na zastupničku inicijativu 26.08.2019._Bilsena Šahman Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje 26.08.2019._Bibija Kerla Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Rješenja -prekovremeni rad-august 2019 Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odluka za isplatu novčane naknade za prijevoz-septembar 2019. Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupnicko pitanje 31.07.2019./2 Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupnicko pitanje 31.07.2019. Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupnicko pitanje 26.07.2019. Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje 23.07.2019. Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Ugovor o djelu - juli 2019. Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Ugovor o djelu - juni 2019. Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Ugovor o djelu - april 2019. Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupnicku inicijativu 15.07.2019. Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odluka za isplatu regresa u 2019. godini Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odluka za isplatu novčane naknade za prijevoz-juli 2019. Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Rješenja -prekovremeni rad-juni 2019. Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 09.07.2019. Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odluka za isplatu novčane naknade za prijevoz-avgust 2019. Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi