Pojedinačni akti Ministarstva

Pravni izvor Vrsta akata
Odluka za isplatu novčane naknade za prijevoz-januar 2020. godine Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Ugovori o djelu-januar 2020. godine Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Rješenje-prekovremeni rad-decembar 2019. godine Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje 27.12.2019._Bibija Kerla Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 24.12.2019._Sabahudin Delalić Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje 20.12.2019._Bibija Kerla Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje 17.12.2019._Neira Dizdarević Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje 10.12.2019._Senad Hasanović Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 10.12.2019._Elvis Vreto Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 10.12.2019._Vibor Handžić Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 06.12.2019.-1_Zvonko Marić Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 06.12.2019._Zvonko Marić Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje 03.12.2019._Neira Dizdarević Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 02.12.2019._Neira Dizdarević Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Ugovor o djelu-decembar 2019. godine Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 20.11.2019._Zvonko Marić Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničko pitanje 15.11.2019.-1_ Bibija Kerla Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupničku inicijativu 15.11.2019._Elvis Vreto Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupnicku inicijativu 15.11.2019._Sead Milavica Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi
Odgovor na zastupnicko pitanje 15.11.2019._Bibija Kerla Interni dokument Akti koji nemaju karakter općih akata PDF icon Preuzmi